Företaget LightMotion är nedlagt.

Jan-Olof Janson söker en anställning.

Så här såg den gamla hemsidan ut.